POZIV ZA MEDIJE

U organizaciji FUCZ, UNDP u BiH i Saveza općina i gradova FBiH u Konjicu će biti održana Konferencija o prevenciji i pripremljenosti na šumske požare u požarnoj sezoni 2018. godine

 

U okviru Projekta “Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Evropi (SEE URBAN)”, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u hotelu “Garden City“ u Konjicu u srijedu 09.05.2018. godine s početkom u 10:00 sati održat će se Konferencija o prevenciji i pripremljenosti na šumske požare u požarnoj sezoni 2018. godine.

Organizatori ove konferencije su Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), UNDP u BiH i Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije je smanjenje rizika od katastrofa sa akcentom na požare otvorenih prostora u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pored predstavnika FUCZ na konferenciji će učestvovati predstavnici UNDP u BiH, Ministarstva sigurnosti BiH – Sektora za zaštitu i spašavanje, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kantonalnih ministarstava nadležnih za šumarstvo, okoliš i unutrašnje poslove, kantonalnih uprava civilne zaštite, kantonalnih javnih preduzeća za upravljanje šumama, općinskih / gradskih službi za civilnu zaštitu koje su u Mreži stručnjaka/eksperata za smanjenje rizika od katastrofa unutar Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Kroz diskusije i prezenatacije na konferenciji će se predstaviti Mreža za civilnu zaštitu Saveza općina i gradova Federacije BiH i Projekat “Izgradnja urbane otpornosti u Jugoistočnoj Evropi” (SEE URBAN), aktivnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, organizacija i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastva u Federaciji BiH,  Hercegovačko-neretvanskom kantonu, jednicama lokalne samouprave (općina/grad), aktivnosti u preduzeću Šumarstvo Prenj d.d. Konjic, a u panel raspravi biće govora o prevenciji i pripremljenosti na šumske požare.

Pozivamo vas da medijski propratite ovu Konferenciju sa najvećim brojem učesnika do sada.