Poziv za medije

Anne Wooleyhand, direktorica obrazovnih programa i Indre Sabaliunaite, direktorica razvojnih programa Marshall Legacy Institute (MLI), posjetit će Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ) gdje će se izvršiti službena primopredaja pasa koji su donacija ove organizacije. POEK timu (psi za otkrivanje eksploziva) FUCZ pridružit će se Niles, ženka belgijskog ovčara stara godinu i po dana. Pas Rico, koji iako odlazi u zasluženu mirovinu i kojeg će Marshall Legacy Institut udomiti u Sjedinjenim američkim državama, nastavit će s radom jer će biti “promovisan” u K9 ambasadora i predstavljan na događajima na kojima će se podizati svijest o opasnosti od mina i potrebi što hitnijeg čišćenja preostalih minski sumnjivih površina.

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), pored ljudstva osposobljenog za operacije deminiranja i izvođenja složenih akcija zaštite i spašavanja, ima i osam pasa, četiri obučena za traženje mina i četiri psa za potrage za nestalim osobama. Pas Riko (Rico) iz POEK tima (psi za otkrivanje eksploziva) je zbog starosti i dugogodišnjeg rada na poslovima deminiranja “penzionisan” a timu će se pridružiti novi pas, ženka Niles rase “Belgijski ovčar-Malinois”, koja će, nakon što završi obuku i položi test za akreditaciju, biti uključena u deminerske operacije.

Belgijski ovčar Malinois, nazvan po gradu Mechelenu, prvi je belgijski ovčar prema kojem je utvrđen standard ove pasmine i koji je postao mjerilo za sve ostale belgijske ovčare.

Marshall Legacy Institute iz Washingtona (SAD) donirao je preko 250 pasa za otkrivanje mina širom svijeta i već dugi niz godina donira pse za otkrivanje mina Bosni i Hercegovini. Federalna uprava civilne zaštite od ove organizacije do sada je dobila osam pasa za otkrivanje mina koji su sa vodičima u aktivnom radu uspješno radili na zadacima otkrivanja mina. MLI također podržava i druge projekte protivminskog djelovanja u BiH kao što su projekti deminiranja, pomoći žrtvama mina, te povezivanje školske djece u Sjedinjenim Američkim Državama sa vršnjacima u minski ugroženim zemljama u cilju podizanja svijesti i  upozoravanja na mine i pomoći u rješavanju problema mina.

Marshall Legacy Institute donirao je FUCZ i psa Asku (Betsy), njemačkog ovčara, koja se u maju 2009. godine pridružila POEK timu FUCZ. Kao pripadnica POEK tima FUCZ, zajedno sa vodičem Aldenom Ćeskom, bila je dobitnica prestižne nagrade “Tim pasa otkrivača godine 2014.ˮ koju dodjeljuje ovaj Institut i za koju se natječu psi iz minski ugroženih zemalja cijelog svijeta.

Donacija osim pasa uključuje i integracijski kurs za pse i vodiče. Obuka koju provodi udruženje Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH (MDDC) je u toku a tim (pas i vodič) će nakon položenog testa biti akreditirani u BH MAC-u za provođenje operacija humanitarnog deminiranja.

Posjeti i primopredaji, osim predstavnica Marshall Legacy Institute (MLI) i rukovodioca FUCZ i njegovih saradnika, prisustvovat će i predstavnici ambasade SAD-a u BiH i direktor MDDC Nermin Hadžimujagić sa saradnicima.

 

Pozivamo predstavnike medija da prisustvuju službenoj primopredaji pasa u utorak 31. maja 2022. godine u 13,00 sati u prostorijama FUCZ na Stupu  ulici Vitomira Lukića br. 10 na Ilidži.

 

Federalna uprava civilne zaštite