POZIV MEDIJIMA

POZIV MEDIJIMA

 

Pokazna vježba  provođenja mjera aktivne odbrane od poplava na području Odžačke i Srednje Posavine (26.11.2019.)

Pošto je na snazi Federalni operativni plan odbrane od poplava na poplavnim područjima sa izgrađenim zaštitnim vodnim objektima provode se pripremne mjere u vrijeme opasnosti od nailaska velikih voda, neposredne mjere u vrijeme trajanja poplava i mjere otklanjanja posljedica poplava, a u slučaju eksremnih poplava koje prevazilaze kapacitet zaštitnih vodnih objekata provode se i mjere zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom shodno odredbama propisa o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. U cilju što kvalitetnijeg provođenja mjera aktivne odbrane od poplava na područjima sa izgrađenim zaštitnim vodnim objektima na teritoriji Posavskog kantona (Odžačka i Srednja Posavina), planirano je provođenje pokazne vježbe.

Na vježbi će učestvovati Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), Kantonalne uprave civilne zaštite Posavskog kantona, kao i općinske službe civilne zaštite općina Odžak, Domaljevac-Šamac i Orašje. Ovom vježbom provjerit će se ljudski resursi, raspoloživa tehnička sredstva, sistem veza kao i drugi aspekti neophodni za uspješno i funkcionalno provođenje mjera aktivne odbrane od poplava na ovim područjima. Osim provjere postojećih kapaciteta vježba će ukazati i na moguće nedostatke u postojećim kapacitetima i procedurama koji će se otkloniti u narednom periodu. FUCZ će, kao i ostali učesnici, za ovaj sastanak pripremiti izvještaj vezan za raspoložive kapacitete (ljudske resurse, tehnička sredstva…) a sve u svrhu potrebe postupanja u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava koji je trenutno na snazi.

U okviru pokazne vježbe održat će se sastanak u Centru odbrane od poplava “Prud” u naselju Prud u općini Odžak u utorak 26. novembra 2019. godine s početkom u 13:00 sati. Nakon sastanka planirano je obraćanje za medije.

Pozivamo vas da medijski propratite ovaj događaj s ciljem što kvalitetnijeg provođenja mjera odbrane od poplava.

Federalna uprava civilne zaštite