Povodom dana CZ Ministarstvo sigurnosti BiH uručilo priznanja pripadnicima FUCZ

Zahvalnicu za ostvarenu saradnju, podršku doprinos u razvoju sistema zaštite spašavanja u BiH dobio je Tim za spašavanje na vodi pod vodom FUCZ, a  pohvale za nesebičan rad, požrtvovanost, humanost doprinos u jačanju sistema zaštite spašavanja u BiH, Slađana Raič-Galić, Nedžad Bajraktarević i Sabahudin Spahović. Međunarodna organizacija za civilnu odbranu (ICDO) dodijelila je orden “Viteza” Međunarodnog reda civilne odbrane Armanu Skandi, demineru i vođi tima za UES “Mostar A”. I ova najnovija priznanja pripadnicima FUCZ dokaz su kontinuiranog rada na obučavanju i opremanju za najsloženije poslove u sistemu zaštite i spašavanja.

U organizaciji Sektora za zaštitu spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine obilježen je 1. mart – Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite, zaštite i spašavanja BiH. Na prigodnoj svečanosti u Operativno-komunikacijskom centru 112 BiH dodijeljena su priznanja (zahvalnice pohvale) organizacijama pojedincima za poseban doprinos u oblasti zaštite spašavanja u BiH.

Obraćajući se dobitnicima priznanja, pomoćnik ministra sigurnosti BiH Samir Agić je rekao da BiH ima mnogo bolje uslove i okolnosti u pogledu zaštite i spašavanja nego prethodnih godina, ali da još uvijek nedostaje savremena i izuzetno skupa oprema.

Kako je kazao, direktor FUCZ Fahrudin Solak, civilna zaštita je u posljednje vrijeme izrasla u respektabilnu organizaciju koja se svakodnevno razvija i obučava za razne vidove prirodnih i drugih nesreća, te da se i dalje radi na osposobljavanju kadrova na svim nivoima.

Odlukom Ministra sigurnosti BiH za izuzetan doprinos u jačanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, pohvale zaštite i spašavanja, između ostalih, dodijeljene su i pripadnicima Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Od ukupno dvije Zahvalnice organizacijama za ostvarenu saradnju, podršku doprinos u razvoju sistema zaštite spašavanja u BiH, jedna je pripala Timu za spašavanje na vodi pod vodom FUCZ.

Pohvale pojedincima za nesebičan rad, požrtvovanost, humanost idoprinos u jačanju sistema zaštite spašavanja u BiH, od ukupno deset, dobilo je troje iz FUCZ, i to Slađana Raič-Galić, Nedžad Bajraktarević i Sabahudin Spahović.

Među troje dobitnika kojim je Međunarodna organizacija za civilnu odbranu (ICDO) dodijelila orden “Viteza” Međunarodnog reda civilne odbrane je i Arman Skando, deminer i vođa tima FUCZ za UES “Mostar A”.

I ova najnovija priznanja pripadnicima FUCZ dokaz su kontinuiranog rada na obučavanju i opremanju za najsloženije poslove u sistemu zaštite i spašavanja.