Osnovna obuka za ronioca otvorenih voda

Federalna uprava civilne zaštite je u saradnji sa Nacionalnom policijom Republike Češke – Odjel za posebne ronilačke aktivnosti i trening, organizovala i sprovela „Osnovnu obuku za ronioca otvorenih voda“ po „SDI – Scuba Diving International“ standardima.

Cilj obuke je formiranje prvog tima za podvodno deminiranje u Federalnoj upravi civilne zaštite, čijom bi obukom pristupili projektu deminiranja u područjima korita rijeke Save, mina zaostalih iz Drugog svjetskog rata, kao i drugih neeksplodiranih sredstava koje se nalaze pod vodom.

{loadposition 061220142}

Obuka je održana u periodu od 16-23.11.2014.godine u Neumu za pripadnike FUCZ – jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom.

Obuka se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela, a na kraju je provedeno testiranje pripadnika FUCZ.

Svi polaznici su uspješno savladali obuku, a među kojima je i jedna pripadnica ženskog pola FUCZ.

Po riječima instruktora iz R.Češke do sada nije bio slučaj da žene prolaze ovu vrstu obuke za poslove zaštite i spašavanja.

Navedenu obuku je finansirala Nacionalna policija Republike Češke, koja je za potrebe obuke donijela svu potrebnu ronilačku opremu za svojih 12 instruktora i 9 polaznika FUCZ, te pružila medicinsku podršku za vrijeme obuke sa doktorima i medicinskom opremom.

Podršku u provođenju obuke, pružili su pripadnici Federalne uprave policije – specijalne policijske jedinice sa pripadnicima ronilačkog tima.

Federalna uprava civilne zaštite i Nacionala policija Republike Češke su ovom obukom nastavili saradnju koja je počela u 2012. godini deminiranjem korita rijeke Save i uklanjanja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Planirano je da se ova saradanja nastavi i u narednom periodu na poslovima uklanjanja i uništavanja NUS-a iz rijeka u Bosni i Hercegovini, i u vidu usavršavanja ronilaca FUCZ.

Ovim vidom usavršavanja, FUCZ sprovodi program proširenja funkcionalne namjene timova i obučavanje i i usavršavanje za djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća.