Promotivni video prikazan na Izvještajno – izbornoj Skupštini – VII Kongres, 24. juni 2022. godine

Na VII Kongresu Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, održanom 24. juna 2022. godine u Sarajevu prikazan je promotivni video u kome je, Emir Ćukas uposlenik Federalne uprave civilne zaštite govorio o problemima sa kojima se demineri susreću u svom poslu i koje bi se putem Sindikata sistemski riješili kako bi se deminerima omogućili bolji uslovi rada I rješavanje radno-pravnog stausa.