Održana 37. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite

Na današnjoj 37. redovnoj sjednici FŠCZ, kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević, prihvaćen je Izvještaj o radu u 2019. godini i Program aktivnosti FŠCZ u 2020. godini. Usvojen je i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini i Odluka o realizaciji finansijskog plana FŠCZ u 2020. godini. U okviru tačke o obilježavanju Dana civilne zaštite Federacije BiH u 2020. godini, usvojena je Odluka o dodjeli priznanja FŠCZ za 2019. godinu, Zaključak o obilježavanju 1. marta – Dana civilne zaštite Federacije BiH, Odluka o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite pojedincima i kolektivima i Odluka o finansiranju svečanog obilježavanja 1. marta – Dana civilne zaštite. Na Svečanoj sjednici FŠCZ, koja će biti održana 11. marta 2020. godine, zaslužnim pojedincima, institucijama i organizacijama biće uručena prigodna priznanja. Prisutnim članovima Federalnog štaba civilne zaštite prezentovana je informacija o pojavi novog virusa COVID 19 (coronavirus 2019-nCoV) koji je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodnog značaja. FŠCZ, koji ima mehanizam koordinacije na području Federacije BiH, primio je na znanje informaciju a svoje aktivnosti uskladit će sa zaključcima Vlade Federacije BiH. FUCZ će, u skladu s tim, pripremiti analizu potrebnih  materijalno-tehničkih sredstava koji se mogu staviti na raspolaganje za ovakve namjene i iskoordinirati aktivnosti sa kantonalnim upravama civilnih zaštita kako bi se prikupili podaci o postojanju resursa za ove namjene.

Na današnjoj 37. redovnoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) koja je održana u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Sarajevu i kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević, prihvaćen je Izvještaj o radu u 2019. godini i Program aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u 2020. godini.

Članovi Federalnog štaba civilne zaštite usvojili su Plan i program stručnog osposobljavanja i obučavanja za zaštitu i spašavanje u 2020. godini a usvojen je i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini i Odluka o realizaciji finansijskog plana Federalnog štaba civilne zaštite u 2020. godini.

U okviru tačke o obilježavanju Dana civilne zaštite Federacije BiH u 2020. godini usvojena je Odluka o dodjeli priznanja Federalnog štaba civilne zaštite za 2019. godinu, Zaključak o obilježavanju 1. marta – Dana civilne zaštite Federacije BiH, Odluka o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite pojedincima i kolektivima i Odluka o finansiranju svečanog obilježavanja 1. marta – Dana civilne zaštite.

Na Svečanoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite, koja će biti održana 11. marta 2020. godine, zaslužnim pojedincima, institucijama i organizacijama biće uručena prigodna priznanja.

Prisutnim članovima Federalnog štaba civilne zaštite prezentovana je informacija o pojavi novog virusa COVID 19 (coronavirus 2019-nCoV) koji je Svjetska zdravstvena organizacija  30.01.2020. godine proglasila javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodnog značaja. Informaciju su prezentovali dr. Marina Bera i dr. Davor Pehar, članovi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva za daljnje praćenje situacije i poduzimanje mjera u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji Federacije BiH, kao i koordiniranja aktivnosti između nadležnih institucija. Informacija je sadržavala opće informacije o pojavi novog korona virusa na globalnoj razini sa preporukama Odbora za sve zemlje, regulativu iz oblasti zaštite građana od zaraznih bolesti te postupanje Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i drugih nadležnih institucija i ustanova.

Federalni štab civilne zaštite, koji ima mehanizam koordinacije na području Federacije BiH, primio je na znanje informaciju a svoje aktivnosti uskladit će sa zaključcima Vlade Federacije BiH. Federalna uprava civilne zaštite će, u skladu s tim, pripremiti analizu potrebnih  materijalno-tehničkih sredstava koji se mogu staviti na raspolaganje za ovakve namjene kako u Federalnoj upravi civilne zaštite tako i iskoordinirati aktivnosti sa kantonalnim upravama civilnih zaštita kako bi se prikupili podaci o postojanju resursa za ove namjene.