Održana 31. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite

Na današnjoj sjednici FŠCZ prihvaćen je Prijedlog izvještaja o radu u 2017. godini i Prijedlog programa aktivnosti FŠCZ u 2018. godini. Usvojen je Prijedlog izvještaja o radu Federalne komisije za procjenu šteta u 2017. godini i Prijedlog izvještaja Federalne komisije za procjenu šteta o pravdanju utroška finansijskih sredstava dodijeljenih odlukama FŠCZ nižim nivoima vlasti u Federaciji BiH iz sredstava posebne naknade za prirodne nesreće, poplave i klizišta u 2014. godini. FŠCZ je informisan o Planu stručnog osposobljavanja i obučavanja državnih službenika i namještenika FUCZ za zaštitu i spašavanje u 2018. godini. Usvojen je Prijedlog plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini, zatim  Prijedlog odluke o realizaciji finansijskog plana FŠCZ u 2018. godini, Program obilježavanja Dana civilne zaštite i Prijedlog odluke o dodjeli priznanja FŠCZ u 2017. godini.

Danas (14.02.2018. godine) u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u  Sarajevu održana je 31. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala ministrica Jelka Milićević, zapovjednica Štaba.

Na sjednici FŠCZ prihvaćen je Prijedlog izvještaja o radu u 2017. godini i Prijedlog programa aktivnosti FŠCZ u 2018. godini. Usvojen je Prijedlog izvještaja o radu Federalne komisije za procjenu šteta u 2017. godini. Komisija je u 2017. godini predložila FŠCZ da donese odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći, i to 50.000,00 KM Općini Kakanj za saniranje dijela šteta na ograničenom području naselja “Malješ”, 70.000,00 KM Općini Doboj, 280.000,00 KM za saniranje dijela šteta općinama Hercegovačko-neretvanskog kantona, 165.000,00 KM općinama Zapadno-hercegovačkog kantona i 30.000,00 KM Općini Tomislavgrad.

Usvojen je i Prijedlog izvještaja Federalne komisije za procjenu šteta o pravdanju utroška finansijskih sredstava dodijeljenih odlukama FŠCZ nižim nivoima vlasti u Federaciji BiH iz sredstava posebne naknade za prirodne nesreće, poplave i klizišta u 2014. godini. Odlukama FŠCZ dodijeljeno je 8.049.000,00 KM, i to za 33 općine i četiri kantona.

FŠCZ je informisan o Planu stručnog osposobljavanja i obučavanja državnih službenika i namještenika FUCZ za zaštitu i spašavanje u 2018. godini.

Na današnjoj redovnoj sjednici FŠCZ usvojen je Prijedlog plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini, po kojem je planirano ubiranje prihoda na osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 3.000.000,00 KM, što sa prenesenim prihodima iz ranijih godina čini iznos od 23.641.829,04 KM.

Usvojen je Prijedlog odluke o realizaciji finansijskog plana FŠCZ u 2018. godini. Na današnjoj sjednici FŠCZ usvojen je Program obilježavanja Dana civilne zaštite, kao i Prijedlog odluke o dodjeli priznanja FŠCZ u 2017. godini i Prijedlog odluke o finansiranju svečanog obilježavanja 1. marta – Dana civilne zaštite. Tim povodom, na Svečanoj sjednici FŠCZ, koja će biti održana 5. marta 2018. godine, zaslužnim pojedincima, institucijama i organizacijama biće uručena prigodna priznanja.