Održan radno-konsultativni sastanak FUCZ i RUCZ

Dana 30.6.2014. godine u službenim prostorijama Federalne uprave civilne zaštite održan je radno-konsultativni sastanak v.d. direktora FUCZ Solak Fahrudina i direktora Republičke uprave civilne zaštite Elez Veseljka sa svojima saradnicima, s ciljem međusobnog informisanja o stanju i situaciji na području entiteta nakon prirodne nesreće poplava i klizišta, kao i s ciljem usaglašavanja stavova i postizanja dogovora oko buduće saradnje entiteskih uprava BiH u oblasti zaštite i spašavanja.

Na sastanku su iznešeni brojni prijedlozi kojim bi se ojačala dosadašnje saradnje ove dvije uprave, koja je jednoglasno ocijenjena kao uspješna, a nedavna situacija na području Bosne i Hercegovine, uzrokovana poplavama, je još više pokazala potrebu zajedničkog djelovanja u ovoj oblasti.

Gosp. Veseljko Elez, direktor RUCZ, je naglasio „da je prioritet za naredni period da se rijeke očiste, da se pokuša preventivno djelovati i da se na taj način pokušaju spriječiti poplave velikih razmjera, kao one koje su se nedavno desile, jer su se klimatski uslovi posljednih godina znatno promijenili“.

{loadposition 11072014}

O velikom problemu zastarjele opreme deminerskih timova na području Federacije BiH je govorio direktor FUCZ Fahrudin Solak, ali je posebno naglasio i činjenicu da i pored svih teškoća sa zastarjelom opremom i dr. poblemima, sa kojima se deminerski timovi i uposlenici FUCZ-a, koji rade na uništavanju NUS-a, susreću, da su protivminske akcije vrijedne pohvale, jer se vrlo brzo u tim slučajevima djeluje, vrlo brzo se te akcije organizuju i funkcionišu bez problema.

Takođe je prisutnima pokušao predstaviti veličinu problema sa klizištima na području Federacije BiH, te je govorio i maksimalanom naporu koji se ulaže u sanaciji klizišta, kao i važnosti uloge stručnjaka koji pokušavaju naći odgovorajući i najefikasiji model sanacije tih klizišta.

Takođe se razgovaralo i o aktuelnim zajedničkim projektima, koordiniranim preko Ministarstva sigurnosti BiH, te je naglašena važnost zajedničkog nastupa na međunarodnom nivou, kao i važnost budućeg usklađenog i koordiniranog djelovanja RCUZ i FUCZ.

Na kraju ovog sastank usaglašeni su zajednički stavovi o važnosti podrška ntitetskih uprava jednih drugima, kako radi unapređenja buduće saradnje, tako i razvoja same oblasti zaštite i spašavanja na području Bosne i Hercegovine.