Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke usluga osiguranja (četri LOT-a)