Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba dron sa termalnom kamerom