Odluka o poništenju postupka javne nabavke mobilnog i stacionarnog IP terminala