Odluka o poništenju postupka jabne nabavke dron sa termalnom kamerom