Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja od AO i kasko osiguranja vozila FUCZ