Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dizel goriva