Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge osiguranja 46 osoba putem direktnog sporazuma