Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Rotor za mašinu za deminiranje PRIMATEK PT 300