Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka baterija za detektore