Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača dron sa termalnom kamerom