Odluka o dodjeli Ugovora putem direktnog sporazuma pristup satelitskom internetu za dva terminala FUCZ