Očišćena i deminirana lokacija u naselju Mionica kod Gradačca

Završetkom zadatka čišćenja i deminiranja ove lokacije, koje je u toku rata bilo između linija konfrontacije, stekli su se uslovi za obnovu stambenog objekta porodice povratnika Fikreta Bošnjakovića koji je porušen 1992. godine.

Na zadatku deminiranja u naselju Mionica (Parcela KO Mionica 1, kč. 265), 3,5 km od Gradačca, bio je angažovan deminerski tim FUCZ “Orašje  B” sa šest deminera, POEK tim sa dvije prege i PLANT tim.

Deminerski tim je prvo izvršio deminiranje do objekta manuelnim načinom, izradom boksova 10×10 metara koje su naknadno pregledale prege. Nakon toga PLANT tim je sa oklopnim utovarivačem uklonio i kamionom odvezeno oko 150 m3 otpada (šuma, žbunje, metalni otpad, građevinski šut, zemlja…) uz prethodno pribavljenu saglasnost za deponiju od strane lokalnih vlasti i prema bh. standardu.

Očišćena je sva površina zadatka od 1.108,00 m² sumnjive površine, pregledan i uklonjen do temelja jedan objekat od tri etaže. Prije rata zemljište na ovoj lokaciji u naselju Mionica 1 kod Gradačca koristilo se za stanovanje.

Završetkom zadatka čišćenja i deminiranja ove lokacije, koje je u toku rata bilo između linija konfrontacije, stekli su se uslovi za obnovu stambenog objekta porodice povratnika Fikreta Bošnjakovića koji je porušen 1992. godine.