OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2017. GODINU