Obavještenje o izboru najpovoljnijih dobavljača za provođenje postupaka mini tenderisanja servis vozila