Obavještenje – 29.05.2014. godine

Obavještavamo građane Federacije BiH da neće biti skorog zaprašivanja komaraca iz zraka.

Poduzimaju se aktivnosti na realizaciji ovih mjera (suzbijanja larvi komaraca) koje je neophodno sprovesti i o kojima će građani unaprijed biti detaljno informisani.

Ovim obavještenjem demantiramo sve glasine kao i eventualne nejasnoće koje su se pojavile u javnosti a tiču se zaprašivanja protiv komaraca poplavljenih područja.

Federalna uprava civilne zaštite