Nakon podizanja brane na Bentbaši završena je dvodnevna detaljna pretraga korita Miljacke do ušća u Bosnu u potrazi za tijelom Aldina Mulića

Podizanjem brane na Bentbaši, na zahtjev FUCZ, koja rukovodi akcijama potrage, i smanjenjem vodostaja Miljacke omogućena je detaljnija pretraga korita rijeke po dionicama od Dolac Malte do ušća u rijeku Bosnu u dužini od 11 kilometara. Kako neke lokacije u jučerašnjoj pretrazi korita Miljacke, zbog dubine vode preko dva metra i nepristupačnosti, nisu mogle biti detaljno pretražene danas je još jednom, u 08:00 sati, ponovo podignuta brana na Miljacki pa su se za četiri sata, koliko je trajala današnja pretraga, ove lokacije detaljno pretražile.

Pošto je preraživanje korita rijeke Miljacke danas završeno, a tijelo Aldina Mulića nije pronađeno, isključena je mogućnost da se ono nalazi u Miljacki, dok će se potraga nastaviti na rijeci Bosni.

Pretraživanjem preostalog dijela korita rijeke Miljacke do ušća u Bosnu, danas (26. decembar) je okončan 14. dan potrage za Aldinom Mulićem (28) koji je 13. decembra upao u Miljacku u sarajevskom naselju Dolac Malta.

S obzirom da posljednjih dana nije bilo padavina i da se smanjio vodostaj Miljacke, Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), koja rukovodi akcijama potrage, prethodno je obavila razgovore sa nadležnim u CZ Općine Stari Grad Sarajevo, nakon čega je odlučeno da jučer u 10:00 sati bude podignuta brana na Bentbaši, pošto ranije to nije bilo moguće jer bi brana pukla i napravila mnogo veću štetu a i loši uslovi na rijeci, zbog velikog vodostaja, nisu omogućavali pretraživanje korita.

Na ovaj način omogućena je detaljnija pretraga Miljacke po dionicama od Dolac Malte do ušća u rijeku Bosnu u dužini od 11 kilometara.
Nakon što je jučer u dva navrata podignuta brana na Bentbaši i značajno smanjen nivo vode rijeke Miljacke, osam timova FUCZ, po izuzetno lošem i maglovitom vremenu dva puta su se spuštali u hladnu rijeku i do mraka pretražili bukvalno svaki metar korita.

Pored pripadnika FUCZ, jučer su na terenu bili i pripadnici GSS-a Novi Grad Sarajevo, Opštinske službe civilne zaštite Konjic, kao i sarajevske Kantonalne civilne zaštite.

Jučer je i bespilotnom letjelicom (dronom) snimljeno 11 kilometara rijeke Miljacke, snimci su danas pregledani kako bi se eventualno uočio neki trag koji bi ukazao na to gdje se tijelo nalazi.

Kako neke lokacije u jučerašnjoj pretrazi korita rijeke Miljacke, zbog dubine vode preko dva metra i nepristupačnosti, nisu mogle biti detaljno pretražene danas je još jednom, u 08:00 sati, podignuta brana na Miljacki pa su se za tri-četiri sata ove lokacije detaljno pretražile.

Danas su intenzivnije pregledane četiri sumnjive lokacije. Prva dionica od parkinga RTV Doma prema ASA autu (općina Novi Grad Sarajevo) u dužini od 400 metara. Druga dionica koja se nastavlja na prvu od FIS-a nizvodno, treća iza bivše fabrike “Zora” i četvrta dionica, odnosno lokacija od mosta kod Vize (Wisa TC).
Prije početka današnje pretrage timovi su dobili karte sa svojim početnim pozicijama.

Pored potražnih i ronilačkih timova FUCZ i čamaca, u današnju potragu danas su se uključili i pripadnici GSS iz Foče. Kao i prethodnog dana, potragu su nastavili i pripadnici Gorske službe spašavanja općine Novi Grad Sarajevo.

Pošto je pretraživanje korita rijeke Miljacke danas završeno, a tijelo Aldina Mulića nije pronađeno, isključena je mogućnost da se ono nalazi u Miljacki, pa se potraga nastavlja nizvodno rijekom Bosnom. Neće se više raditi intenzivne potrage, nego po dojavama.

Timovi FUCZ, općinske i kantonalne službe Civilne zaštite vizuelno će pregledati rijeku i obalu na toku Bosne od Sarajeva do Doboja, od Doboja do Šamca to će činiti pripadnici Civilne zaštite RS, a patrolirat će se i na rijeci Savi.

FUCZ je i dalje u stalnom kontaktu sa kolegama u Hrvatskoj putem Državne uprave za zaštitu i spašavanje Hrvatske. Oni su u pripravnosti i proslijedili su informacije udruženjima i ljudima koji rade na vodi i pod vodom na tom području. Osim toga, FUCZ je stalno u kontaktu sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, Međunarodnom komisijom za Savu, Kapetanijom u Brčko Distriktu BiH i provjeravaju se sve informacije koje dolaze s terena.

Potraga za tijelom Aldina Mulića traje već 14 dana, nakon što je u rano jutro 13. decembra upao u Miljacku u naselju Dolac Malta. Tijelo dvadesetčetverogodišnjeg mladića Irhana Foče, koji je pokušao spasiti Mulića, pronađeno je 14. decembra u rijeci Bosni kod Visokog. Fočo je sahranjen u subotu 23. decembra na groblju Vlakovo.