Nakon jučerašnjeg pronalaska tijela okončana potraga za Aldinom Mulićem

Pored kompletno angažiranog ljudstva i opreme FUCZ, koji su od prvog dana tragali za nestalim mladićima, u ovu veliku potragu bili su uključeni mnogi koji se u BiH bave spašavanjem i odgovorom u nesreći – članovi spasilačkih timova iz oba bh. entiteta, civilna zaštita, policija, vatrogasci, ronioci, članovi sportskih, rafting i ronilačkih klubova, gorskih službi spašavanja, kao i timovi za spašavanje na vodi i pod vodom, psi za potrage FUCZ i GSS-a u BiH, predstavnici općina, volonteri i rodbina nestalih mladića.

Jučer je u poslijepodnevnim satima na ušću rijeke Miljacke u Bosnu, u naselju Bojnik kod Sarajeva, nakon 27 dana pronađeno i izvučeno beživotno tijelo Aldina Mulića.

Ovim je okončana velika i opsežna potraga za tijelima dvojice mladića za kojima je prethodnih dana tragalo više od 1.000 ljudi. Potraga se odvijala od sarajevskog naselja Dolac Malta, gdje su mladići nestali, pa sve do granice BiH sa Hrvatskom, a pretraživane su rijeke Miljacka, Bosna, Lašva i Sava. Operativni centar Federalne uprave civilne zaštite (OC FUCZ) od prvih dana potrage bio je u stalnom kontaktu sa svima onima koji su se nalazili uz rijeku Bosnu, od Agencije za vodno područje rijeke Save pa do ribolovačkih udruženja i radnika na branama koji su svakodnevno vizuelno pregledavali dijelove korita rijeka Miljacke, Bosne i Save. Obaviještena je i Međunarodna komisija za rijeku Savu a putem Operativnog komunikacijskog centra 112 Ministarstva sigurnosti BiH i Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske preko koje su organizirane potrage u kojima su učestvovale Gorske službe spašavanja Republike Hrvatske koje su patrolirale i pretraživale na rijeci Savi.

Potraga za tijelom dvadesetosmogodišnjeg Aldina Mulića počela je 13. decembra prošle godine kada je upao u nabujalu Miljacku u naselju Dolac Malta. Tijelo dvadesetčetverogodišnjeg mladića Irhana Foče, koji je pokušao spasiti Mulića, pronađeno je 14. decembra u rijeci Bosni kod Visokog. Fočo je sahranjen u subotu 23. decembra na groblju Vlakovo.

Pored kompletno angažiranog ljudstva i opreme FUCZ, koji su od prvog dana tragali za nestalim mladićima, u ovu veliku potragu bili su uključeni mnogi koji se u BiH bave spašavanjem i odgovorom u nesreći – članovi spasilačkih timova iz oba bh. entiteta, civilna zaštita, policija, vatrogasci, ronioci, članovi sportskih, rafting i ronilačkih klubova, gorskih službi spašavanja, kao i timovi za spašavanje na vodi i pod vodom, psi za potrage FUCZ i GSS-a u BiH, predstavnici općina, volonteri i rodbina nestalih mladića.

Nastavljena je potraga za nestalim Esadom Omersoftićem koji je u prvim satima 1. januara ove godine automobilom sletio u rijeku Bosnu u Maglaju. Pored pripadnika FUCZ, u ovoj potrazi učestvuju i pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice općine Maglaj, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Doboj-Jug, tima Specijalne policijske jedinice Zeničko-dobojskog kantona, uposlenici Općinske službe Civilne zaštite Maglaj, Policijske uprave Maglaj, pripadnici Gorskih službi spašavanja…

Timovi FUCZ su u punoj pripravnosti da odmah reagiraju na svaku informaciju koja bi ukazivala na eventualni pronalazak utopljenika.