Nakon jučerašnje akcije u koju je bilo uključeni više od 700 ljudi timovi FUCZ nastavljaju potragu za nestalim Aldinom Mulićem

Pored kompletno angažiranog ljudstva i opreme FUCZ, koji od prvog dana tragaju za nestalim Mulićem, u ovu veliku jučerašnju potragu bili su uključeni svi koji se u BiH bave spašavanjem i odgovorom u nesreći – članovi spasilačkih timova iz Federacije BiH i Republike Srpske, civilna zaštita, policija, vatrogasci, ronioci, članovi sportskih, rafting i ronilačkih klubova, gorskih službi spašavanja kao i timovi za spašavanje na vodi i pod vodom, šest pasa za potrage FUCZ i potražni pas GSS-a u BiH licenciran za otkrivanje mrtvih, predstavnici općina, volonteri i mnogi drugi. Ovakvo jedinstvo bh. spasilačkih ekipa nije zabilježeno ni kada su državu BiH pogodile katastrofalne poplave u proljeće 2014. godine.

Pripadnici FUCZ potragu su (deveti dan) nastavili i danas, ali ne u obimu kakav je bio prethodnog dana.

Više od 700 profesionalaca i dobrovoljaca, sa oko 50 čamaca, na čelu sa Federalnom upravom civilne zaštite, tragalo je jučer za tijelom Aldina Mulića, mladića koji je prošle sedmice nestao u Miljacki. Bila je to najveća potraga za jednom nestalom osobom koja je ikada izvedena u Bosni i Hercegovini. U jučerašnjoj akciji pregledano je nekih 280-300 kilometara obje obale rijeke Miljacke (od Dolac Malte), dio Lašve i Bosne od Sarajeva do Doboja, odnosno Bosanskog Šamca.

Pored kompletno angažiranog ljudstva i opreme FUCZ, koji od prvog dana tragaju za nestalim Mulićem, u ovu veliku jučerašnju potragu bili su uključeni svi koji se u BiH bave spašavanjem i odgovorom u nesreći – članovi spasilačkih timova iz Federacije BiH i Republike Srpske, civilna zaštita, policija, vatrogasci, ronioci, članovi sportskih, rafting i ronilačkih klubova, gorskih službi spašavanja kao i timovi za spašavanje na vodi i pod vodom, šest pasa za potrage FUCZ i potražni pas GSS-a u BiH licenciran za otkrivanje mrtvih, predstavnici općina, volonteri i mnogi drugi. Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite RS, osim što su pomagali na vodi, pretraživali su rijeku Bosnu i u dijelu od Doboja prema Bosanskom Šamcu.

Baza vođenja akcija potrage koja je se prvih dana nalazila na terenu u Sarajevu, Visokom i Zenici, premještena je u Federalni operativni centar a FUCZ jučer je imala dva isturena komandna mjesta i to jedno koje pokriva područje od Dolac Malte do Lašve i drugo koje pokriva područje od Kaknja do Doboja.

Tragači na terenu imali su i podršku dronova, a uključen je i helikopter Federalne uprave policije iz kojeg je načinjen snimak tokova Miljacke i Bosne sve do Doboja koji će se naknadno moći detaljno pregledati.

Oni koji jučer nisu mogli učestvovati u potrazi na način da budu uključeni u ekipe koje su vršile potragu na vodi i pored vode, pomagali su na neki drugi način.

Ovakvo jedinstvo bh. spasilačkih ekipa nije zabilježeno ni kada su državu BiH pogodile katastrofalne poplave u proljeće 2014. godine. Svi učesnici u potrazi činili su sve kako bi se iskoristio manji vodostaj u odnosu na prethodne dane i pronašao nastradali mladić.

Dosta bh. kompanija i načelnika općina se javilo da pomognu na način na koji to mogu.

Timovi FUCZ od prvog dana potrage ostaju i tokom noći u vizuelnoj potrazi uz obale rijeke Miljacke i Bosne.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite potragu su (deveti dan) nastavili i danas, ali ne u obimu kakav je bio prethodnog dana. Oni su danas bili jedini na rijeci ali u kontaktu sa svima pa će se, u skladu sa vremenskim uvjetima i nivoom vode, odlučiti kada će se čamci spustiti u rijeku.

Oko 25 ljudi danas je bilo raspoređeno u četiri grupe i oni su vizuelno pregledali rijeku Bosnu, odnosno tzv. “vruće tačkeˮ na kojima bi se tijelo moglo zadržati, i to od Svraka u Semizovcu, pa nizvodno prema Doboju. Pravili su se i kontrolni punktovi na mjestima sa kojih su se raditi duži vizuelni pregledi.

Obaviještena je i Međunarodna komisija za rijeku Savu o tome da je potraga u toku i da je tijelo možda došlo i do Save. O ovoj potrazi još ranije je obaviještena i Agencija za vodno pordučje rijeke Save, a poslani su dopisi Savezu i udruženjima ribolovaca u Federaciji i RS-u kako bi se i njihovi članovi uključili u vizuelnu pretragu terena. FUCZ je kontaktirala i Operativni centar 112 Ministarstva sigurnosti BiH kako bi i oni uputili dopis Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Kapetaniji u Brčkom s namjerom da se tijelo što prije pronađe.

FUCZ i dalje će poduzimati sve što je u njenoj nadležnosti kako bi se tijelo nestalog mladića pronašlo.

Dvojica mladića, Irhan Fočo (24) i Aldin Mulić (28) nestali su u nabujaloj Miljacki u rano jutro (2:30 minuta) 13. decembra ove godine. Prvo je u mutnu vodu upao Mulić a onda je Fočo skočio za njim da ga spasi. Sljedećeg dana tijelo Irhana Foče pronađeno je u rijeci Bosni u mjestu Čekrekčije kod Visokog.