Načelnik FŠCZ Fahrudin Solak uručio hiljadu novih testova za detekciju korona virusa (COVID-19) generalnoj direktorici KCUS-a prof. dr. Sebiji Izetbegović

Pošiljku s novim testovima generalnoj direktorici KCUS-a prof. dr. Sebiji Izetbegović i direktorici Dijagnostičkih disciplina KCUS-a prof. dr. Sandri Vegar-Zubović uručio je načelnik FŠCZ Fahrudin Solak. Pošiljku sa testovima za SKB Mostar transportovali su i uručili pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Borki Tutiš, dežurnom inžinjeru sa Odjela molekularne dijagnostike SKBM. Kliničkom centru Univerzitetu u Sarajevu danas je uručeno 1.000, a Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 500 testova za detekciju korona virusa. Ovi koji su, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, nabavljeni u skladu sa Odlukom FŠCZ po kojoj će se nabaviti 170 hiljada ovih testova. Testovi koji su, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, nabavljeni na osnovu Odluke FŠCZ i po kojoj će ih se nabaviti 170 hiljada, u skladu sa potrebama, u narednim danima kontinuirano će biti dostavljati zdravstvenim ustanovama na području FBiH.

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) jutros je Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (SKBM) uručio testove za detekciju korona virusa (COVID-19) koji su, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, nabavljeni u skladu sa Odlukom FŠCZ po kojoj će se nabaviti 170 hiljada ovih testova.

Pošiljku s novim testovima generalnoj direktorici KCUS-a prof. dr. Sebiji Izetbegović i direktorici Dijagnostičkih disciplina KCUS-a prof. dr. Sandri Vegar-Zubović uručio je načelnik FŠCZ Fahrudin Solak. Pošiljku sa testovima za SKB Mostar transportovali su i uručili pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Borki Tutiš, dežurnom inžinjeru sa Odjela molekularne dijagnostike SKBM.

Kliničkom centru Univerzitetu u Sarajevu danas je uručeno 1.000, a Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 500 testova za detekciju korona virusa. Testovi će se, u skladu sa potrebama, u narednim danima kontinuirano dostavljati zdravstvenim ustanovama na području FBiH.
Za brži transport testova FUCZ je stavila na raspolaganje i dvije letjelice (žirokoptere) koje će se koristiti za ove potrebe.