Na lokaciji Varošluk kod Turbeta u općini Travnik deminirano 95.266 m² sumnjive površine

Na ovom zadatku radio je deminerski tim FUCZ  za uzorkovanje, POEK tim (Psi za otkrivanje eksploziva) i deminerski tim „Busovača B“ dok je tim za UES „Busovača A“ uništavao pronađena minsko-eksplozivna sredstva. Od ukupne sumnjive površine POEK tim je očistio 4.400 m2, manuelnom metodom očišćeno je 26.260 m2, a sa preostale sumnjive površine uklonjena je vegetacija. Pronađeno je deset eksplozivnih sredstava od kojih jedna mina PMA 3, RPG granata, projektil 44 mm, tri ručne bombe, jedna minobacačka mina 82 mm i tri tromblonske trenutne mine (TTM). Uklanjanjem ove minske opasnosti omogućeno je nesmetano korištenje zemljišta vlasnicima parcela i sigurno okruženje za povratnike u travnička naselja Varošluk, Nula, Karaula i Turbe.

Na lokaciji Varošluk, 2 km sjeverozapadno od mjesta Turbe kod Travnika, metodom tehničkog izviđanja, deminirano je, odnosno očišćeno 95.266 m² sumnjive površine. Na ovom zadatku radio je deminerski tim FUCZ  za uzorkovanje, POEK tim i deminerski tim „Busovača B“ dok je tim za UES „Busovača A“ uništavao pronađena minsko-eksplozivna sredstva. Od ukupne sumnjive površine POEK tim je očistio 4.4000 m2, manuelnom metodom 26.260 m2, a sa preostale sumnjive površine uklonjena je vegetacija.

Pronađeno je deset eksplozivnih sredstava od kojih jedna mina PMA 3, RPG granata, projektil 44 mm, tri ručne bombe, jedna minobacačka mina 82 mm i tri tromblonske trenutne mine.

Ova lokacija je bila rizična površina a nalazi se u blizini mjesta Turbe, između naselja Varošluk i Nula, odnosno u blizini kuća u kojima žive povratnici u naselju Nula. U prijeratnom periodu vlasnici zemljišta su ovu lokaciju koristili za kosidbu trave, eksploataciju šume i ispašu stoke.

Do sada se u naselja Varošluk i Nula vratilo 80 posto prijeratnog raseljenog stanovništva. Uklanjanjem ove minske opasnosti omogućeno je nesmetano korištenje zemljišta vlasnicima parcela, sigurno okruženje i život za povratnike u travnička naselja Varošluk, Nula, Karaula i Turbe.