Na lokaciji “Obala rijeke Save-Prud ” u općini Odžak deminirano još 4.253 m² sumnjive površine

Ovaj zadatak obavili su deminerski timovi FUCZ – Orašje-B i mašinski tim sa mašinom PT 300. Pronađena su dva neeksplodirana ubojna sredstva (ručna bomba M-75 i metak 20mm).

Završetkom ovog zadatka i predajom lokalnoj zajednici stvoreni su uslovi za izvođenje infrastrukturnih radova na obali rijeke Save u cilju održavanja plovnog puta i sprečavanja urušavanja njene obale.

Na zadatku  “Obala rijeke Save-Prud 1 A” u općini Odžak, deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – Orašje-B i mašinski tim sa mašinom PT 300 deminirali su ukupnu površina zadatka od 4.253 m2.

Na terenu na kome je rad otežavala gusta vegetacija i šuma, urađena je mašinska priprema na 3.650 m2, nakon koje je ukupna sumnjiva površina od 4.253 m2 urađena manuelnom metodom.

Pronađena su dva neeksplodirana ubojna sredstva (ručna bomba M-75 i metak 20mm).

Završetkom ovog zadatka i predajom lokalnoj zajednici stvoreni su uslovi za izvođenje infrastrukturnih radova na obali rijeke Save u cilju održavanja plovnog puta i sprečavanja urušavanja njene obale. Čišćenjem ove površine otklonila se i opasnost od eventualnih stradavanja ribara koji se kreću u blizini ove lokacije.

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), prethodno su na zadatku koji je završen u 2018. godini na ovoj lokaciji očistili 172.189 m2 sumnjive površine.