Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja za 2017. godinu

javni-poziv-broj-08-14-33-59-1-17-od-01-02-2017-godine (kliknuti na link)