Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama – ugostiteljske usluge hrana i piće za potrebe Federalne uprave civilne zaštite

Javni poziv za dostavu ponuda  (Kliknuti na link)