Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga tehničkog pregleda i registracije vozila FUCZ Aneks II dio B ZJN