Javni poziv za dostavu ponuda nabavka usluga stručnog osposobljavanja za 2019 godinu Aneks II Dio B