Javni poziv za dostavu ponuda Aneks II dio B ZJN za obuku Federalnog štaba CZ i kantonalnih štabova CZ