Javna rasprava – U Bihaću i Travniku održane javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

U skladu sa zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kojim je Federalna uprava civilne zaštite zadužena da sprovede javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, održane su dvije javne rasprave, i to:

  1. U Bihaću (sala skupštine Unsko-sanskog kantona), 27.11.2017. godine, na kojoj su, pored predstavnika Federalne uprave civilne zaštite, prisustvovali predstavnici: Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, Službe civilne zaštite Grada Bihaća, općinskih službi civilne zaštite i profesionalnih vatrogasnih jedinica sa područja Unsko-sanskog kantona, Samostalnog sindikata vatrogasaca Unsko-sanskog kantona, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i Vatrogasnog saveza Unsko-sanskog kantona.
  2. U Travniku (sala skupštine Srednjobosanskog kantona), 28.11.2017. godine, na kojoj su, pored predstavnika Federalne uprave civilne zaštite, prisustvovali predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite Srednjobosanskog kantona, Kantonalne uprave za šumarstvo Srednjobosanskog kantona i predstavnici općinskih službi civilne zaštite Busovača, Jajce i Vitez.

Na otvaranju javnih rasprava predstavnici Federalne uprave civilne zaštite su naveli razloge za donošenje Nacrta zakona, te su prezentovane osnovne odredbe Nacrta zakona, nakon čega su učesnici  javnih rasprava iznijeli određene primjedbe i sugestije date u cilju izrade ovog zakona.

Javne rasprave su okončane zaključcima da svi oni u Bihaću i Travniku koji su imali određene primjedbe na Nacrt zakona iste dostave Federalnoj upravi civilne zaštite na obrascu za dostavljanje komentara i prijedloga na propis, a Federalna uprava civilne zaštite će navedene primjedbe uzeti u obzir prilikom izrade Prijedloga zakona.