Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije broj: 08-14/33-147-2/15 od 06.04.2015. godine

Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije broj: 08-14/33-147-2/15 od 06.04.2015. godine za nabavku roba dizel goriva, maziva za vozila, ulja za motore i hidrauliku, tečnosti za hladnjake i vjetrobranska stakla putem otvorenog postupka.