FUCZ u borbi protiv povećanog broja NUS-a

U proteklom periodu nakon nezapamćenih poplava koje su uzrokovale pojavu velikog broja klizišta u Operativni centar Federalne uprave civilne zaštite je primljen povećan broj prijava o neeksplodiranim ubojitim sredstvima (NUS) zbog čega su specijalistički timoviza uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava FUCZ-a u stalnoj pripravnosti.

31052014-3

U općini Zavidovići povećan je broj prijava NUS-a prijavljenog u koritima rijeka Bosne, Krivaje i Gostović, jer je u maju 2013. godine u ovoj općini je uklonjeno 15 komada NUS-a i sedam mina, a samo za dva dana u maju 2014. godine je uklonjeno pet komada NUS-a i jedna mina. U općini Maglaj broj prijava je višestruko veći od uobičajenog. U maju 2013. godine u Maglaju je uklonjeno 45 komada NUS-a, a samo za jedan dan u maju 2014 godine je uklonjeno 27 komada NUS-a i sedam mina. Također, povećan je broj prijava NUS-a u koritima potoka koji se ulivaju u rijeke, a zabilježene su i pojave da lokalno stanovništvo neeksplodirana ubojna sredstva koja su već obilježena i prijavljena operativnom centru FUCZ baca u rijeke.