FUCZ postavila tunel od šatora ispred ulaza u Zetru za potrebe masovne imunizacije građana u Kantonu Sarajevo

Šatori koji su široki četiri metra i postavljeni kao tunel u dužini od 50 metara do glavnog ulaza u Olimpijsku dvoranu “Zetra” (Olimpijska dvorana “Juan Antonio Samaranch”)  služit će kao zaštita od vremenskih neprilika (sunca, vjetra i kiše) za građane. Zbog najavljenih izuzetno visokih temperatura, bočne stranice šatora su podignute kako bi se omogućilo nesmetano strujanje vazduha a nekoliko pripadnika FUCZ dežurat će na lokaciji u slučaju potrebe popravka šatora. FUCZ i na ovaj način želi doprinijeti boljoj organizaciji vakcinisanja građana i njihovoj zaštiti od Corona virusa (COVID 19).

S obzirom na najavljenu masovnu imunizaciju građana Kantona Sarajevo pod nazivom “Otvorena vrata“ koja je predviđena za naredni period (počev od 30. jula) i očekivanog odaziva velikog broja zainteresovanih građana, Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) je, na molbu KJKP ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo, ustupila i postavila deset šatora za potrebe organizovanja masovnog vakcinisanja.

Šatori koji su široki četiri metra i postavljeni kao tunel u dužini od 50 metara do glavnog ulaza u Olimpijsku dvoranu “Zetra” (Olimpijska dvorana “Juan Antonio Samaranch”) služit će kao zaštita od vremenskih neprilika (sunca, vjetra i kiše) za građane. Zbog najavljenih izuzetno visokih temperatura bočne stranice šatora su podignute kako bi se omogućilo nesmetano strujanje vazduha a nekoliko pripadnika FUCZ dežurat će na lokaciji u slučaju potrebe popravke šatora.

FUCZ i na ovaj način želi doprinijeti boljoj organizaciji vakcinisanja građana i njihovoj zaštiti od Corona virusa (COVID 19).