FŠCZ na drugoj vanrednoj sjednici donio nove naredbe

Na ovoj sjednici je analizirana distribucija naredbi koje su donijete na jučerašnjoj prvoj vanrednoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite i povratnim informacijama sa nižih nivoa vlasti po kantonima, gradovima, općinama o aktivnostima koje se provode u skladu sa donijetim naredbama. Dogovoren je način izvještavanja i rada te kontinuirane komunikacije sa institucijama na nivou države odnosno koordinacijskim tijelom na nivou Bosne i Hercegovine.  Štab je danas donio i dvije naredbe. Prvom naredbom naloženo je kantonalnim kriznim štabovima da izvrše preraspodjelu radnog vremena uposlenih u zdravstvenim ustanovama u skladu s potrebama i aktuelnom epidemiološkom situacijom. Druga naredba odnosi se na kantonalne/općinske/gradske štabove civilne zaštite kojima je naloženo da odmah stave na raspolaganje snage i sredstva iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite/službi zaštite i spašavanja, kao i dodatne snage i sredstva higijensko epidemioloških službi (HES) iz sastava kantonalne/općinske/gradske ustanove zdravstva, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava za provođenje pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parking i prostora koji su popločani/asfaltirani.

Na današnjoj drugoj vanrednoj sjednici  Federalnog štaba civilne zastite (FŠCZ) koja je održana u Sarajevu povodom proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH (FBiH) donesene su i dvije nove naredbe. Prvom naredbom naloženo je kantonalnim kriznim štabovima da izvrše preraspodjelu radnog vremena uposlenih u zdravstvenim ustanovama u skladu s potrebama i aktuelnom epidemiološkom situacijom. Druga naredba odnosi se na kantonalne/općinske/gradske štabove civilne zaštite kojima je naloženo da odmah stave na raspolaganje snage i sredstva iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite/službi zaštite i spašavanja, kao i dodatne snage i sredstva higijensko epidemioloških službi (HES) iz sastava kantonalne/općinske/gradske ustanove zdravstva, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava za provođenje pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parking i prostora koji su popločani/asfaltirani.

Analizirana je i distribucija naredbi koje su donijete na jučerašnjoj prvoj vanrednoj sjednici FŠCZ i povratnim informacijama sa nižih nivoa vlasti po kantonima, gradovima, općinama o aktivnostima koje se provode u skladu sa donijetim naredbama. Dogovoren je način izvještavanja i rada te kontinuirane komunikacije sa institucijama na nivou države odnosno koordinacijskim tijelom na nivou Bosne i Hercegovine.

Članica Štaba, prim. dr. Marina Bera izvijestila je o trenutnom stanju i broju potvrđenih slučajeva čiji je nalaz na koronavirus, nakon testiranja, pozitivan na području Federacije BiH. Po informacijama kojima je raspolagala do današnje sjednice Štaba broj lica za koje je potvrđeno da imaju koronavirus je devet od ukupno 114 testiranih a osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor izolacije i samoizolacije je preko 8 hiljada.

FŠCZ i sutra će se sastati i na svojoj trećoj vanrednoj sjednici donijeti novi set naredbi a sve u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19).