Federalna uprava civilne zaštite pokrenula je pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova u skladu sa članom 28. stav (4) zakona o javnim nabavkama. Ovdje možete pronaći informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku dodatnih radova na rekonstrukciji objekta za smještaj pasa za otkrivanje eksploziva na lokalitetu Azići u ulici Bojnička 65

Dodatni radovi na rekonstrukciji objekta za smještaj pasa  (kliknuti na link)