Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, prisustvovao demonstriranju (kroz pokazne vježbe) istraživačkog projekta ICARUS u Portugalu i Belgiji.

Demonstracije (pokazne vježbe), u čijoj je organizaciji učestvovao ICARUS, projekt finansiran od strane Evropske komisije za poduzetništvo i industriju i TIRAMISU (alati za humanitarno deminiranje) održane su 9. i 10. jula 2015. godine u Lisabonu, a 4. septembra. 2015. godine u Marche-en-Famenne.

Korištenje bespilotnih uređaja za potragu i spašavanje ima za cilj spašavanje ljudskih života i ubrzava cjelokupni proces potrage i spašavanja.

Primarni fokus Projekta je razvoj tehnologije za otkrivanje, lociranje i spašavanje ljudi. Simulirane vježbe, koje su održane u pomorskoj bazi Alfeite (Lisabon) u julu, pokazale su kako robotski alati mogu pomoći “ljudskom” timu u traganju i spašavanju prilikom velikih nesreća na moru, kao što je potapanje velikog trajekta ili broda.

Četvrtog septembra 2015. godine, na poligonima Belgijskog tima za prvu pomoć, održane su konačne probe (vježbe, demonstracije) robotskih alatki razvijenih u okviru FP7 ICARUS projekta.

Simuliran je zemljotres sličan onom na Haitiju da bi se pokazalo kako robotske alatke mogu pomoći timovima prilikom traganja i spašavanja.

Događaji su okončani diskusijom između korisnika i interesnih grupa koji su raspravljali o budućoj eksploataciji različitih ICARUS alatki.

Finalna demonstracija robotskih sistema razvijenih u okviru Projekta FP7 ICARUS, 04. septembar 2015.g. Marche-en-Famenne, Belgija

Demonstracija robotskih sistema za pomoć u humanitarnom deminiranju, TIRAMISU

{loadposition 12102015}