Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu , za dan 03.02.2019.godine, do 15:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Zeničko-dobojski kanton

 

Dana 03.02.2019. godine u 14:00 sati izvršeno je novo mjerenje nivoa r. Bosne na mjernom mjestu u Zenici i iznosi 440 cm. Predhodno je bilo 390 cm u 12:00 sati. Rijeka Bosna se izlila na svim priobalnim zemljištima i  plavi okolna mjesta.

 

Grad Zenica. Zasjedao gradski štab civilnr zaštite Grada Zenica, te je donešena odluka o proglašenju  stanja prirodne nesreće za podrućje općine. Na području općine Zenica ugrožena su sva naseljena mjesta u Kočevskom, Babinsko i Nemilskom slivu.  Veliki broj kuća je poplavljen, veći broj ljudi je iseljen iz kuća, te je od strane struktura civilne zaštite veći broj spašen. Trenutno je odsječena putna komunikacija prema Bistričaku, svi podvožnjaci su pod vodom i u prekidu je putnički saobraćaj. Ekipe civilne zaštite su na terenu i prioritet je mehanizacijom održati sve putne komunakacije. Stanje je kritično.

 

Kakanj. Dana 03.02.2019.godine u jutranjim satima na području općine Kakanj došlo je do porasta rijeka i potoka. Na području Općine došlo je do prekida putnih komunikacija prema Brnjicu preko Bijelih voda (bukovina) kao i dionica ispod Subotinja gdje je došlo do potapanja saobračajnice (rijeka Ribnica), put za Javor i G, Papraticu, put za Subotinje. Pripadnici Službe civilne zaštite su na terenu od jutarnjih sati i angažovana je mehanizacije na uspostavljanju ovih putnih pravaca i zaštiti ljudi i materijalnih dobara.

Došlo je do porasta i bujica potoka u naseljima Lučani, Koprivnica, Ž stanica, G Papratnica i vrše se intervencije od strane pripadnika civilne zaštite, kao i mještana ovih naselja.

U 11,30 sati zakazana je vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite i bit čete obaviješteni o daljnim aktivnostima na području općine Kakanj.

proglašeno je stanje prirodne nesreće na području Općine Kakanj. Nije bilo poplavljenih kuća niti iseljavanja građana.

 

Zavidovići. Trenutno na području općine je stanje zadovoljavajuće, pojavilo se par klizišta koje za sada neugrožavaju stanovništov. Rijeke su u koritima bez većih izlijevanja. Stanje pod kontrolom.

 

Maglaj. Obilaskom terena trenutno stanje u općini Maglaj je zadovoljavajuće. Kiša je prestala da pada te se ocekuje stagnacija porasta nivoa rijeka. Rijeka Bosna sa svojim pritokama je i dalje u svojim koritima. Južni ulaz u grad je zatvoren ispod podvožanjaka zbog vode, dok izlaz u pravcu Zenice je prohodan. Trenutno zbog visine r. Bosne zatvoren je reg.put Maglaj Zavidovići u starom gradu. Nema trenutno ugroženih kuća.

 

Visoko. trenutno stanje je kritično, bujične vode su stvorile veliki problem, došlo je do izlijevanje više potoka, u naseljima Moštre, Bradve, Radovlje i Liješeva, tom prilikom poplavljeno je više stambeni kuća, trenutno ekipe CZ su na terenu.

 

Breza. Obavještavamo Vas da smo shodno uputama iz KUCZ-e održali sastanak OPŠCZ te razmotrili stanje usljed obilnih kišnih padavina i topljenja snijega. Štab je zaključio da je situacija na području općine Breza pod kontrolom te da se intervenisalo na pojedinim hitnim slučajevima koa što su odroni zemlje,odvođenje površinskih voda i problemi sa kanalizacionim  sistemom, takođe se intervenisalo na mostu na Kahvama  gdje je došlo do začepljenja usta mosta od granja i manjih stabala,te se donijela Odluka da javna ustanova”Komunalno” Breza kao i strukture CZ,predsjednici MZ-a stave u stanje pripravnosti za eventualne intervencije. Trenutno rijeka Stavnja je u povečanom vodostaju ali do 14:30 sati nemamo dojava da je bilo gdje došlo do izlijevanja vode a time i ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara.

 

Doboj jug. Trenutno stanje zadovoljavajuće, nema ugroženog stanovništva niti materijalnih dobara, u manjem dijelu došlo je do izlijevanja r.Usore.

 

Žepče. Stanje pod kontrolom, rijeke su u svojim koritima, nema ugroženog stanovništva, veći problem su imali na putnoj komunokaciji Golubinja MZ Željezno polje, gdje je bujična voda odnijela jedan most a drugi su mehanizacijom uspjeli spasiti, putna komunikacija je prohodna.

Stanje na području općina Vareš, Olovo i Usora je zadovoljavajuće i bez problema.

 

Sve ekipe civilne zaštite su na terenu i djeluju u svojim mogućnostima.

 

 

Srednjobosanski kanton

 

Na području Kantona u više Općina došlo je do izljevanja rijeka usljed čega je došlo do plavljenja kuća, dvorišta i poljoprivrednih površina zbog začepljenih odvodnih kanala u većini mjesta došlo je do izljevanja odvodnih voda na prometnice

 

Općina N.Travnik došlo je do pucanja glavne vodovodne cijevi pitke vode za grad tako da je obustavljena distribucije vode u cijelom gradu.Otežane putne komunikacije na više mjesta.Izljevanje vode u MZ

Bučići,Stojkovići,Rankovići,Nević Polje,Trenica,Kasapovići,Margetićii Šenkovići.

                        

U općini Busovača proglašeno je vadredno stanje od prirodne nesreče na cijelom prostoru opčine Busovača

 

Kiseljak putni  pravac Busovača -Kiseljak obustavljen promet za sva vozila na više mjesta zbog izljevanja površinske vode,i putni pravac Kiseljak -Kreševo. Ugrožena su podrućja u mjesnim zajednicama Gromiljak,Jehovac,Rauševac,Brestovsko,Bilalovac te Potkraj.Ekipe civilne zaštite su na terenu i poduzimaju potrebne radnje .

 

 KLIZIŠTA

 

Na podrućju kantona KSB-SBK  zbog naglog topljenja snijega i padalina (kiše) i površinskih voda došlo je do klizišta. U mjestu Podgradina općina Vitez pojavilo se klizište kod gradskog bazena pitke vode zbog čega je obustavljena isporuke vode na podrućju grada Vitez.

U mjestu Turići-Vlahović općina Travniki došlo je do klizišta zemlje i kamenja na prometnicu gdje je na toj lokaciji obustavljen promet.U mjestu Bjelo Buče došlo je do tri klizišta,u mjestu Turići jedno klizište općina Travnik.

 

 

 

 

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE