Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dan 11.08.2022.godine, do 20:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Na lokalitetu planine Prenj, kanjon Bijele i dalje je aktivan. Gori šuma, trava i rastinje. Požar je na nepristupačnom terenu i nadziru ga vatrogasci iz PVP Mostar.

Grad Konjic. Stanje na požarištima na Borcima i Glavatičevu  je nepromijenjeno. Gore panjevi unutar požarišta i oba požara su pod kontrolom. Trenutno nije potrebno djelovanje helikoptera OS BiH.

Općina Neum. Požar na planini Žaba je ugašen.

U ostalim gradovima i općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR