Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dan 08.08.2022.godine, do 20:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Od gospodina Huseina Hodžića, rukovodioca službe CZ Konjic, dobili smo informaciju da je situacija na požarištima, nakon kiše, puno bolja i da će, prema njegovoj procjeni, požari uskoro bili potpuno ugašeni. Nije potrebno djelovanje helikoptera OS BiH.

Općina Neum. Od gospodina Marka Tapalovića, rukovodioca službe CZ Neum, dobili smo informaciju da je još uvijek aktivan požar na planini Žaba, u pravcu sjevera. Vatrogasci su na terenu. Nije ugroženo stanovništvo, kao ni objekti. Prema njegovoj procjeni potrebna je pomoć helikoptera OS BiH, jer je teren nepristupačan.

U ostalim gradovima i općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR