Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dan 08.08.2022.godine, do 15:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Iz OC CZ Konjic su javili da je na požarištima padala kiša i da se očekuju nove padavine.  Trenutno nije potrebno djelovanje helikoptera OS BiH.

Općina Neum. Iz OC CZ Neum dobili smo informaciju da je požar na planini Žaba još uvijek aktivan i da gore trava i nisko rastinje. Situacija na požarištu je bila bolja. Trenutno vjetar i nepristupačnost  terena pogoršavaju stanje na požarištu. Stanovništvo i objekti nisu ugroženi. Ljudstvo i tehnika su na terenu. Trenutno nema angažovanih vatrogasaca iz susjednih općina. Potrebna je pomoć helikoptera OS BIH u gašenju požara iz zraka.

U ostalim gradovima i općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR