Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dan 05.08.2022.godine, do 20:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Iz Profesionalne jedinice Konjic izvještavaju da i dalje gore panjevi i velika debla te da se ponovno aktivirao požar na lokalitetu Lađanice. Nema ugroženog stanovništva. Za sada nije potreban angažman helikoptera OS BiH.

Općina Neum. Prema informaciji koju smo dobili od gosp.Tapalovića, rukovodioca službe CZ općine Neum, situacija na požarištima je stabilna, vatrogasci su na terenu, saniraju ostatke požarne linije i nije potreban angažman helikoptera OS BiH.

Grad Čapljina. Trenutno je aktivan požar na lokalitetu Jasenice, vatrogasci su na terenu.

      

U ostalim gradovima i općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR