Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dan 05.08.2022.godine, do 21:30 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Iz Operativnog centra CZ Konjic dobili smo informaciju  da se na području MZ Glavatičevo, lokacija Sadine, požar naglo širi. Zbog novonastale situacije na terenu, i naglog širenja požara, molimo Vas da za sutra odobrite  2 helikoptera OS BiH za gašenje požara na prometnim lokacijama. Napominje se da je lokacija požara teško pristupačna.

Općina Neum. Od Profesionalne vatrogasne jedinice Neum doznajemo da je stanje požara na planini Žaba nepromijenjeno u odnosu na informaciju koju smo poslali u 20:00 sati.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR