Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, za dan 30.07.2022.godine, do 15:00 sati.-

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Iz PVP Konjic doznajemo da je na požarišta pala kiša, ali zbog isparavanja i loše vidljivosti ne može se sa sigurnošću reći da li su požari u potpunosti ugašeni. Uglavnom, sve je pod kontrolom, vatrogasci su na terenu.

 

U ostalim Gradovima i Općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR