Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, za dan 17.08.2021.godine, do 18:00 sati

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Grad Mostar. Od dežurnog u  PVP Mostar, dobili  smo  informaciju da je i dalje  aktivan  požar  na  Đubranima, ali da je pod kontrolom .  Nema ugroženog stanovništva, stambenih  i  drugih objekata .

Požar na lokalitetu Malog polja- Kvanj  je stavljen pod kontrolu.

Od 12:15 sati izbio je novi požar pored puta za Rašku Goru na dvije lokacije. Požar gasi dovoljan broj  gasitelja  i ne dozvoljavaju nekontrolisano širenje vatre.

 

Grad Čapljina. Trenutno nema aktivnih požara.

 

Općina Jablanica. Nakon protekle noći u kojoj je na požarištu Donja Jablanica došlo do brzog širenja požara, i aktivnog djelovanja vatrogasaca, pripadnika DVD Jablanica, GSS Jablanica, lovaca, planinara, volontera i drugih građana Jablanice i šire, u jutarnjim satima požarna linija oko Donje Jablanice bila je pomognuta jakim južnim vjetrom i prijetila da dodatno ugrozi naselje Donja Jablanica. Proteklu noć gasioci su uspjeli da stave pod kontrolu širenja požara prema lovačkoj kolibi i njegov prelazak u dubinu površine direktno iznad naselja Donja Jablanica. U jutarnjim satima ponovo je uspostavljena podrška vatrogascima sa preko 50 volontera i ostalih dobrovoljaca. Od 13:00 sati na požarištu je djelovao helikopter iz Helikopterskog servisa Republike Srpske. Izvršeno je 10 izbačaja vode na požarište. Izbačaji su bili preciczni, međutim opožarena površina je bila ogromna. Helikopteri su nakon toga napravili pauzu za uzimanje goriva. U međuvremenu, na požarištu je zabilježen jak kišni pljusak, koji je dobrim djelom popravio situaciju na požarištu. I pored kiše koja je pala na cijelom požarištu i narednih dana se očekuje ponovno buđenje pojedinih požarnih čvorišta, te je potreban stalni nadzor, praćenje i eventualno djelovanje u svim situacijama gdje to budu dozvoljavale prilike.

 

Općina Stolac. Prema  usmenoj informaciji  koju smo dobili od gosp.Milenka Vujinovića šefa OC CZ Stolac,stanje na požarištima je bez promjena , i dalje su aktivni požari na području Stupišta i Derana, kao i na lokalitetu Dolovi. Gori trava,visoko i nisko raslinje, na nepristupačnom  terenu . Požar za sada ne prijeti stanovništvu i stambenim i drugim objektima.  Na terenu su pripadnici DVD Stolac i lokalno stanovništvo.

 

Općina Konjic. Požari sanirani i ugašeni.

 

Na području ostalih  općina na području HNK/Ž  trenutno nema aktivnih požara.

 

 

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR